Menu

PPG to firma zróżnicowana. Na całym świecie prowadzimy szeroką działalność i mamy wiele linii produktowych, a także zatrudniamy 47 tysięcy pracowników w niemal 70 krajach. Nasi pracownicy pochodzą z niezwykle zróżnicowanych środowisk etnicznych, kulturowych i religijnych, a ich różnorodność pozwala nam na szybkie, twórcze i efektywne rozwiązywanie problemów. Jesteśmy zaangażowani w tworzenie satysfakcjonujących miejsc pracy — oferujemy środowisko ciągłego uczenia się oraz wdrażania pomysłów innych osób.

 • Opracowaliśmy mierniki, które umożliwiają nam tworzenie globalnych kadr w oparciu o równouprawnienie płci, różnorodność, wysoką retencję oraz skuteczne zarządzanie talentami.
 • Liderzy naszych pionów i funkcji ustalili cele związane z różnorodnością oraz regularnie nadzorują postępy ich realizacji.
 • W 2017 r. ponad połowa naszych grantów uniwersyteckich została przeznaczona na sponsoring i działalność studencką uwzględniającą kryterium wysokiej różnorodności.
 • Co roku prowadzimy rekrutację na imprezach sponsorowanych przez takie organizacje jak National Society of Black Engineers, Society of Women Engineers, Society of Hispanic Professional Engineers czy National Black MBA Association.
 • Firma PPG jest członkiem National Society of Black Engineers’ Board of Corporate Affiliates, a także przekazywała granty na rzecz organizowanych przez tę organizację obozów Summer Engineering Experience for Kids (SEEK).
 • Firma PPG realizuje programy szkolenia z zakresu różnorodności i otwartości w 12 językach, umożliwiając uczestnictwo pracownikom ze wszystkich swoich lokalizacji na świcie.

Rady ds. Zasobów Pracowniczych

Nasze Rady ds. Zasobów Pracowniczych oferują pracownikom możliwość nawiązywania kontaktów, uczestnictwo w szkoleniach oraz współdziałanie z koleżankami i kolegami z firmy PPG. Rady obejmują:

 • Radę Liderów Mniejszości — radę, która pomaga w rekrutacji i zatrzymaniu utalentowanych pracowników reprezentujących szeroką gamę mniejszości etnicznych;
 • Radę Przywództwa Kobiet — radę skoncentrowaną na przyciąganiu, zatrzymywaniu i promowaniu kobiet we wszystkich pionach firmy PPG, a także na wszystkich stanowiskach i szczeblach.
 • Radę ds. Lesbijek, Gejów, Osób Biseksualnych i Transpłciowych;
 • Radę ds. Różnorodności w Pracach Badawczo-Rozwojowych;
 • Radę ds. Różnorodności Pokoleniowej.

Zdjęcie Rady ds. Zasobów Pracowniczych w PPG

Zdjęcie naukowca w PPG