Menu

Firma PPG oferuje realne możliwości rozwoju zawodowego. Jako globalne przedsiębiorstwo oferujemy niezliczone możliwości awansu tradycyjnego i poziomego, pracy w różnych obszarach działalności i regionach, zmiany funkcji bądź doskonalenia się na bieżącym stanowisku. Nasza strategia opiera się na rozwoju talentów wewnętrznych oraz pełnym wykorzystaniu wiedzy, doświadczenia i wspólnych relacji osób, które już stanowią część naszego zespołu.

Zaspokoimy Twoje pragnienie uczenia się i rozwoju.

Sukces firmy PPG opiera się na kulturze ciągłego uczenia się. Inwestujemy w programy, które wspierają rozwój zawodowy i zapewniają ścieżki jego realizacji. Pracownicy zachęcani są zarówno do uczenia się i rozwoju na stanowiskach, które obecnie zajmują, jak i do przygotowywania się na nowe wyzwania oraz szanse.

  • Aby zagwarantować Ci ciągły kontakt z najnowszymi osiągnięciami w Twojej branży, oferujemy szkolenia w formie zajęć, praktyk i kursów internetowych, a także wspieramy uczenie się oparte na mentoringu oraz sieciach powiązań.
  • Wielu pracowników uczestniczy w konferencjach i dzięki naszemu wsparciu kontynuuje edukację.
  • Nasz wewnętrzny program publikowania ofert pracy umożliwia wszystkim pracownikom zapoznawanie się z szansami z całego świata. Jeżeli masz odpowiednie kwalifikacje, możesz ubiegać się o wszystkie stanowiska w zróżnicowanych obszarach funkcjonalnych, jednostkach biznesowych oraz lokalizacjach.

Pomożemy Ci rozwinąć Twoje atuty.

Firma PPG oferuje narzędzia do corocznych przeglądów talentów i ocen, aby pomóc Ci zrozumieć Twoje potrzeby oraz uzupełnić braki szkoleniowe. Naszym celem jest identyfikacja atutów oraz rozwój Twoich unikatowych umiejętności — chcemy pomóc Ci w realizacji Twojego pełnego potencjału i przyczynieniu się do naszego wspólnego sukcesu.

  • W obszarach produkcyjnych szkolenia prowadzone są lokalnie i często mają charakter unikatowy w kontekście Twojego obszaru biznesowego i stanowiska.
  • Menedżerom i liderom funkcjonalnym oferujemy najlepsze w swojej klasie szkolenia oraz strukturyzowane programy rozwojowe, a także określone ścieżki kariery.
  • Firma PPG ma również program nauczania dla wszystkich pracowników, obejmujący tematy związane z przywództwem, wiedzą biznesową, komunikacją, kreatywnością i innowacyjnością, a także zarządzaniem.

Odkryjemy Twój potencjał menedżerski.

Nasz proces zarządzania sukcesją pomaga nam identyfikować pracowników o wysokim potencjale i przygotowywać ich do kolejnego kroku na ścieżce kariery. Współpracujemy z tymi, którzy dużo osiągają, aby tworzyć solidne strategie ukierunkowane na osiąganie celów zarówno osobistych, jak i organizacyjnych.

  • Programy nominacji firmy PPG skupiają się na przyspieszaniu gotowości kluczowych pracowników do objęcia stanowisk kierowniczych w jednostkach biznesowych lub funkcjonalnych.
  • Jeżeli zaproponujemy Ci konkretną ścieżkę kariery, możesz liczyć na uczestnictwo w programach, które pomogą Ci rozwinąć się i osiągnąć kolejny poziom w obrębie regionu lub jednostki biznesowej.
  • Możemy również zaoferować Ci specjalistyczne szkolenia, uczestnictwo w spotkaniach lub możliwość skorzystania ze zróżnicowanych okazji wewnętrznych i zewnętrznych.